duminică, 15 mai 2016

Traseu urban, 29 mai

Turul ghidat dedicat arhitectului elvețian Louis Pierre Blanc se desfășoară duminică, 29 mai, de la ora 12:00, punct de întâlnire fiind Ministerul Agriculturii, blvd. Carol nr. 2-4.

Traseul se va continua pe str. Tudor Arghezi-Batiștei spre str. Polonă.

vineri, 20 februarie 2015

Bucureștiul arh. Louis Pierre Blanc, 26 februarie, ora 19:00, Palatul Suțu

Joi, 26 februarie 2015, de la ora 19:00, are loc conferința intitulată „Bucureștiul arhitectului Louis Pierre Blanc” la Muzeul Municipiului București-Palatul Suțu.
Louis Pierre Blanc (1860-1903) a fost una dintre cele mai prolifice personalități creatoare de la sfârșitul secolului al XIX-lea, jucând un rol important în făurirea capitalei noului regat al lui Carol I (1839-1914). Sosit în București la începutul anului 1884, la recomandarea colegului și prietenului său de la Școala de Arte Frumoase din Paris, Ion Mincu (1852-1912), tânărul elvețian găsește aici multe șanse de afirmare profesională. În următorii 19 ani realizează în București Ministerul Agriculturii, Facultatea de Medicină, Institutul Bacteriologic, serele din Grădina Botanică, casele Blanc, Nicolae Filipescu, Hermann Spayer, Mauriciu Blank, extinderea Casei Tache Ionescu, casa și dependințele lui Ion Lahovary. Fiecare dintre aceste realizări vor fi prezentate în cadrul conferinței, pornind de la povestea proprietarilor și planurile de arhivă.

Dintre clădirile dispărute amintim:  Institutul Botanic (1888-1889), imobilul Louis Blanc – Aloys Brémond (1888-1889) care s-a aflat pe Calea Victoriei nr. 124 (vizavi de Palatul Știrbey), casa Elenei, văduva gen. Gheorghe Adrian (1890), de pe str. Povernei nr. 2 colț cu str. V. Alecsandri, Institutul Schewitz-Thierrin (1895) de pe str. Scaune nr. 52.

Marcând 111 ani de la dispariția arhitectului elvețian, Asociația și Editura Istoria Artei au lansat în septembrie 2014, la Palatul Ministerului Agriculturii, primul album monografic intitulat „Louis Pierre Blanc, o planșetă elvețiană în serviciul României”, valorificând cercetarea în Arhivele Naționale ale României, sediul central și Direcția Municipiului București, Arhivele Naționale ale Franței, fonduri documentare de la Arhiva orașului Geneva și colecții particulare. Autorii albumului sunt istoric de artă drd. Oana Marinache și fotograful și graficianul Cristian Gache. Lucrarea a apărut cu sprijinul Ambasadei Confederației Elvețiene în România, Fondului Sponsorilor Elvețieni în România și al doamnei Mihaela Stoica. Datele tehnice ale volumului sunt: format landscape 23,5 x 16,5 cm, copertă scoarță, 400 pagini, interior duotone, 1,370 kg.

Pliantul dedicat Louis Pierre Blanc a apărut tot la Editura Istoria Artei, în colecția traseelor urbane și conține informații personale și despre cariera de 19 ani a arhitectului elvețian. Obiectivele turistice, care sunt incluse într-un tur ghidat prin Bucuresti, includ atât clădiri publice, cât și private, traseul propus fiind unul pietonal, care poate fi extins cu mijloace de transport la unele monumente (Facultatea de Medicină și Institutul Bacteriologic, apoi la Grădina Botanică). 

Lucrările pot fi procurate de la standul Muzeului Municipiului Bucuresti de miercuri-duminică.

luni, 25 august 2014

Pliant traseu urbanPliantul ce a apărut la Editura Istoria Artei, în colecția traseelor urbane, conține informații personale și despre cariera de 19 ani a arhitectului elvețian. Imobilele ce sunt incluse într-un tur ghidat prin Bucuresti includ atât clădiri publice, cât și private, traseul propus fiind unul pietonal, care poate fi extins cu mijloace de transport la unele obiective. Am inclus si informatii despre clădirile disparute si cele realizate in tara.


Pentru comenzi la edituraistoriaartei@gmail.com sau la standul Muzeului Municipiului Bucuresti (Palatul Suțu) de miercuri-duminica.

miercuri, 20 august 2014

Album monografic

Louis Pierre Blanc, o planșetă elvețiană în serviciul României
Oana Marinache, Cristian Gache


Editura Istoria Artei deschide o nouă colecție, Arhitecți de neuitat, cu un album monografic dedicat arhitectului Louis Pierre Blanc, format landscape, 400 pagini, 1,370 kg, fotografii duotone.

Pentru comenzi: la standul Muzeului Municipiului București de miercuri-duminică sau direct la sediul nostru din Blvd. Ferdinand nr. 138, etaj 1, edituraistoriaartei@gmail.com și 0732.209.495
luni, 18 august 2014

Traseu pietonalPunct de întâlnire ora 17:00: Ministerul Agriculturii

Casa Louis Blanc – Irina Berindey

Casa Nicolae Filipescu

Casa Hermann Spayer

Casa Mauriciu Blank

Casa Louis Blanc – Elena Suțu

Casa Tache Ionescu

Casa și dependințe Ion Lahovary (Calea Dorobanți)

duminică, 17 august 2014

Alte lucrări


Alte lucrări bucureștene


1. Dependințe casa Constantin Berindey

Str. Henri Coandă nr. 20
2. Dependințe casa Băleanu

Str. Theodor Aman3. Casa G.D.Mirea (Atribuită)

1891-1894

Șos. Kiseleff nr. 35-37Extindere traseu cu mijloace de transport4. Universitatea de Medicină

1893-1903

Blvd. Eroii Sanitari nr. 85. Institutul Bacteriologic


1897-1899

Splaiul Independenței nr. 99-1016. Institutul Botanic (serele existente)

1888-1889

Grădina Botanică (Cotroceni)Dispărute

1. Imobil Louis Blanc – Aloys Brémond

1888-1889

Calea Victoriei nr. 124 (vizavi de Palatul Știrbey)
2. Casa Elena văduva gen. Gheorghe Adrian

1890

Str. Povernei nr. 2 colț cu str. V. Alecsandri3. Casa Blanc

1896

Șos. Bonaparte cu Clopotarii noi nr. 374. Institutul Schewitz-Thierrin

1895

Str. Scaune nr. 52/33

Parcelări bucureșteneȘoseaua Bonaparte

Dudești

Colentina-Lacul Tei

Băneasa


și Comarnic-Isvor, Sinaia, jud. Prahova

vineri, 23 mai 2014

Cariera

Louis Pierre Blanc a fost una dintre cele mai prolifice personalități creatoare din secolul al XIX-lea, jucând un rol important în făurirea capitalei noului regat al lui Carol I (1839-1914). Sosit în București la începutul anului 1884, la recomandarea colegului și prietenului său de la Școala de Arte Frumoase din Paris, Ion Mincu (1850-1852), tânărul elvețian găsește aici multe șanse de afirmare profesională și susținerea și a altor colegi arhitecți și ingineri. Dacă la Paris se remarcase în generația sa prin rezultate deosebite la concursuri și prin absolvirea studiilor în doar 3 ani, regatul României este locul care îi permite realizarea unor proiecte de anvergură. Angajat în cadrul Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice, colaborând la început cu inginerul George Duca (1847 - 1899), realizează Institutul Botanic și Universitatea din Iași.

Louis Blanc a fost adeptul stilului beaux-arts de factură neoclasică, dar introduce în spațiul bucureștean și Neorenașterea franceză. Monumentalitatea clădirilor sale este accentuată și de folosirea ordinului colosal, de altfel des utilizată de arhitect atât la construcții publice cât și private.

Bucurându-se de recunoaștere și asociindu-se și cu desenatori, conductori și antreprenori de valoare, Blanc va reuși ca în doar 19 ani să construiască marile clădiri publice de care avea nevoie noul stat: Facultatea de Medicină și Institutul Bacteriologic, Ministerul Agriculturii și Domeniilor, precum și nenumărate vile și clădiri particulare. Cercul comanditarilor săi privați este din înalta societate românească, astfel regăsindu-se miniștri, bancheri, militari de carieră. Desigur că și familiile soțiilor lui, familia princiară Suțu și cea a generalului Anton Berindei, i-au facilitat unele legături. Una dintre cele mai fructuoase colaborări le-a avut cu familia prinților Bibescu-Basarab Brâncoveanu și Știrbey, ocupându-se de administrarea unor vaste proprietăți ale acestora (Comarnic, Băneasa) și parcelarea lor în vederea vânzării loturilor pentru case. Pe de altă parte, cum era de așteptat, Blanc a colaborat bine și cu membrii din comunitatea elvețiană (Schewitz-Thierrin, Brémond) de la București.

Dotat cu un bun simț organizatoric și fiind un întreprinzător mereu în căutarea de afaceri profitabile, Louis Blanc se asociază cu inginerul Virgiliu Pleșoianu (1863 - ?) în achiziționarea unor vaste proprietăți funciare extraurbane la Dudești, Colentina-Tei, Bonaparte pe care le vor parcela în vederea construirii de noi locuințe. Un alt asociat destoinic a fost constructorul Luigi Scolari, care a și realizat marea majoritate a vilelor proiectate de arhitectul Blanc. 

În cariera lui Blanc regăsim și câteva proiecte nerealizate, care ar fi putut încununa cariera sa: Gara Centrală, Primăria Bucureștiului, spitale noi pentru Așezămintele Brâncovenești, Muzeul Național.